VIDEO: অন্ধবিশ্বাসী চহৰীয়াৰ দাবী, ‘মোৰ ঘৰৰ মন্দিৰৰ তলত এতিয়াও আছে ৰত্নভাণ্ডাৰ’

অসম4:11 PM IST Jul 8, 2019

যাদৱ চহৰীয়াৰ ভাষ্য অনুসৰি–‘ তান্ত্ৰিকে এম বি এ ডিগ্ৰীধাৰী পুত্ৰ পুলকেশক ৰত্নভাণ্ডাৰ আৰু জ্যোতিলিংগৰ সন্ধানত মন্দিৰত পূজা অৰ্চনা কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে

| News18 Assam
শেহতীয়া লাইভ টিভি

শেহতীয়া বাতৰি