Home » photogallery » world »মুখত নহয়, যৌনাংগত মাস্ক পৰিধান কৰি ৰাজপথত যুৱক, হতবাক পথচাৰী

মুখত নহয়, যৌনাংগত মাস্ক পৰিধান কৰি ৰাজপথত যুৱক, হতবাক পথচাৰী

কোৰোণা সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে মুখত মাস্ক পৰিধান কৰিবলৈ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই আহ্বান জনাইছে। কিন্তু এজন যুৱকে মাস্ক মুখত পৰিধান কৰাৰ পৰিৱৰ্তে পৰিধান কৰিলে যৌনাংগত।

শেহতীয়া বাতৰি