உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »পুৰুষে পিন্ধিছে মহিলাৰ অন্তৰ্বাস, মহিলাৰ শৰীৰ উদং, বাৰ্লিনৰ ৰাজপথত কিহক লৈ এনে প্ৰতিবাদ?

    পুৰুষে পিন্ধিছে মহিলাৰ অন্তৰ্বাস, মহিলাৰ শৰীৰ উদং, বাৰ্লিনৰ ৰাজপথত কিহক লৈ এনে প্ৰতিবাদ?

    সেই সময়ত আৰক্ষীও হতভম্ব হৈছিল যেতিয়া মহিলাসকলে ৰাজপথত টপলেছ হৈ নামি পৰিছিল। আনহাতে, পুৰুষে ব্ৰা আৰু বিকিনী পিন্ধি নামিছিল প্ৰতিবাদত।( ফটো : AP)