உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »সন্তানৰ চকুৰ সন্মুখতে ৰাজপথত মাতৃক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ! কাঢ়ি লৈ গ’ল পিন্ধি থকা সোণৰ অলংকাৰ

    সন্তানৰ চকুৰ সন্মুখতে ৰাজপথত মাতৃক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ! কাঢ়ি লৈ গ’ল পিন্ধি থকা সোণৰ অলংকাৰ

    দুজন বন্দুকধাৰী যুৱকে আক্ৰমণ কৰে মহিলাগৰাকীক

    • |