உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »Bizzare! আকাৰত প্ৰায় দুগুণ, ২ ফুট উচ্চতাৰ, ৫.৫ কেজি ওজনৰ সন্তান জন্ম দিলে এগৰাকী মহিলাই

    Bizzare! আকাৰত প্ৰায় দুগুণ, ২ ফুট উচ্চতাৰ, ৫.৫ কেজি ওজনৰ সন্তান জন্ম দিলে এগৰাকী মহিলাই

    অন্য পদ্ধতিৰে প্ৰসৱ কৰা হয় এমিৰ।

    • |