Home » photogallery » world »Bizzare! আকাৰত প্ৰায় দুগুণ, ২ ফুট উচ্চতাৰ, ৫.৫ কেজি ওজনৰ সন্তান জন্ম দিলে এগৰাকী মহিলাই

Bizzare! আকাৰত প্ৰায় দুগুণ, ২ ফুট উচ্চতাৰ, ৫.৫ কেজি ওজনৰ সন্তান জন্ম দিলে এগৰাকী মহিলাই

অন্য পদ্ধতিৰে প্ৰসৱ কৰা হয় এমিৰ।

শেহতীয়া বাতৰি