உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »Wife Attacks Husband: কামৰ পৰা উভতি আহি অগ্নিশৰ্মা পত্নী, বৰশীৰে বিন্ধাই দিলে স্বামীৰ গুপ্তাংগত, তাৰ পিছত...

    Wife Attacks Husband: কামৰ পৰা উভতি আহি অগ্নিশৰ্মা পত্নী, বৰশীৰে বিন্ধাই দিলে স্বামীৰ গুপ্তাংগত, তাৰ পিছত...

    Wife Attacks Husband: এক মৰ্মান্তিক ঘটনাৰ বলি হ’ল স্বামী। ঘৰত খাদ্য তৈয়াৰ নকৰাৰ বাবেই এই ঘটনা।