உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »Six Month Old Baby World Record : ৬ মহীয়া কেঁচুৱাই গঢ়িলে বিশ্ব অভিলেখ, কাণ্ড দেখিলে তবধ মানিব আপুনি!

    Six Month Old Baby World Record : ৬ মহীয়া কেঁচুৱাই গঢ়িলে বিশ্ব অভিলেখ, কাণ্ড দেখিলে তবধ মানিব আপুনি!

    ৰিছৰ স্কিয়িং ভিডিঅ'টো যোৱা ১৩ ছেপ্টেম্বৰত ইনষ্টাগ্ৰামত শ্বেয়াৰ কৰা হৈছিল, এতিয়ালৈকে লাখ লাখ লোকে এই ভিডিঅ'টো চাইছে আৰু মন্তব্যও কৰিছে।