Home » photogallery » world »Ukraine-Russia War: ধোঁৱা, ৰাস্তা আৰু ATM ৰ বাহিৰত দীঘলীয়া শাৰী ! ইউক্ৰেইনৰ ধ্বংসযজ্ঞ চাওক ...

Ukraine-Russia War: ধোঁৱা, ৰাস্তা আৰু ATM ৰ বাহিৰত দীঘলীয়া শাৰী ! ইউক্ৰেইনৰ ধ্বংসযজ্ঞ চাওক ...

Ukraine-Russia War: ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনে বৃহস্পতিবাৰে ইউক্ৰেইনত এক সামৰিক অভিযান ঘোষণা কৰে আৰু দাবী কৰে যে ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে অসামৰিক লোকসকলক সুৰক্ষা দিয়া। পুটিনে কৈছে যে ইউক্ৰেইনৰ দ্বাৰা উদ্ভৱ হোৱা ভাবুকিৰ প্ৰতিক্ৰিয়াস্বৰূপে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে।

শেহতীয়া বাতৰি