உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »অক্সফ’ৰ্ডৰ কোৰোণা ভেকচিন লৈ গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ এজন! হঠাৎ ট্রায়েল বন্ধ কৰিলে ব্রিটেইনে

    অক্সফ’ৰ্ডৰ কোৰোণা ভেকচিন লৈ গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ এজন! হঠাৎ ট্রায়েল বন্ধ কৰিলে ব্রিটেইনে

    এই পৰ্যন্ত সকলো ভেকচিনৰ কাম ভালকৈ চলিলেও হঠাৎ ব্ৰিটেইনত কোৰোণা ভেকচিনৰ পৰীক্ষাত দেখা দিলে বিপত্তিয়ে। AstraZeneca–ৰ ভেকচিন লোৱাৰ পিছত হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰে এজন ব্যক্তি। এই কাৰণত সাময়িক ভাৱে স্থগিত কৰি দিয়া হয় ভেকচিনৰ ট্ৰায়েল।