உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »ৰাজধানী চহৰত প্ৰিয় কুকুৰৰ সোণৰ মূৰ্তি উন্মোচন কৰিলে তুৰ্কমেনিস্তানৰ প্ৰেছিডেণ্টে

    ৰাজধানী চহৰত প্ৰিয় কুকুৰৰ সোণৰ মূৰ্তি উন্মোচন কৰিলে তুৰ্কমেনিস্তানৰ প্ৰেছিডেণ্টে

    এই মূৰ্তিটো বিশেষকৈ বহু অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মাণ কৰি হৈছে।