உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »২০০০ ফুট ওখ পাহাৰত নিৰ্মাণ হ’ব হোটেল, শূন্যত ওলমি থাকিব ছুইমিং পুল

    ২০০০ ফুট ওখ পাহাৰত নিৰ্মাণ হ’ব হোটেল, শূন্যত ওলমি থাকিব ছুইমিং পুল

    হোটেলখনৰ ডিজাইন কৰিছে তুৰ্কীৰ এটা আৰ্কিটেকচাৰেল ষ্টুডিঅ’ই।