Home » photogallery » world »Ukraine Russia Crisis: ৰাছিয়াই কোন ফালে ইউক্ৰেইন আক্ৰমণ কৰিব পাৰে, ব্ৰিটেইনে মানচিত্ৰৰ সৈতে ব্যাখ্যা কৰিছে সমগ্ৰ পৰিস্থিতি ...

Ukraine Russia Crisis: ৰাছিয়াই কোন ফালে ইউক্ৰেইন আক্ৰমণ কৰিব পাৰে, ব্ৰিটেইনে মানচিত্ৰৰ সৈতে ব্যাখ্যা কৰিছে সমগ্ৰ পৰিস্থিতি ...

Ukraine Russia Crisis: সামৰিক মুৰব্বীসকলে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ অংশ হিচাপে ইউক্ৰেইনত আক্ৰমণ কৰিবলৈ ক্ৰেমলিন সেনাই ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা সাতটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদ ভাগ বতৰা কৰিছিল।