உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »The Youngest Mother In The World: ৮ মাহ বয়সত ঋতুস্ৰাৱ, ৫ বছৰ বয়সত সন্তানৰ জন্ম ! লীনা পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ কনিষ্ঠ মাতৃ ...

    The Youngest Mother In The World: ৮ মাহ বয়সত ঋতুস্ৰাৱ, ৫ বছৰ বয়সত সন্তানৰ জন্ম ! লীনা পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ কনিষ্ঠ মাতৃ ...

    লীনা মেডিনা হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ কনিষ্ঠ মাতৃ! তেওঁ মাত্ৰ ৫ বছৰ বয়সত প্ৰথম সন্তানৰ জন্ম দিছিল।