உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »তালিবানী যাতনাৰ অন্তঃ সেউজীয়া দুচকুৰ আফগান ছোৱালীজনীয়ে অৱশেষত বিচাৰি পালে এই দেশত আশ্ৰয়

    তালিবানী যাতনাৰ অন্তঃ সেউজীয়া দুচকুৰ আফগান ছোৱালীজনীয়ে অৱশেষত বিচাৰি পালে এই দেশত আশ্ৰয়

    ১৯৮৫ চনত নেচনেল জিঅ'গ্ৰাফিকৰ কভাৰ পেজত ঠাই পোৱা এইগৰাকী ছোৱালীৰ ছবি আলোচনীখনৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ বিখ্যাত বেটুপাত হৈ পৰিছিল।

    • |