உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »Afghan Cricketer in Taliban: আফগানিস্তানৰ এইগৰাকী ক্ৰিকেটাৰ এতিয়া তালিবান! ৰছিদ খানৰ এই সতীৰ্থক চিনি লওক

    Afghan Cricketer in Taliban: আফগানিস্তানৰ এইগৰাকী ক্ৰিকেটাৰ এতিয়া তালিবান! ৰছিদ খানৰ এই সতীৰ্থক চিনি লওক

    আফগানিস্তানত তালিবানে ক্ষমতা দখলৰ পিছতে এইবাৰ চৰ্চালৈ আহিছে দেশখনৰ ক্ৰিকেট বোৰ্ড।  বৃহস্পতিবাৰে কাবুলস্থিত আফগানিস্তান ক্ৰিকেট বোৰ্ডৰ কাৰ্যালয়লৈ আহে তালিবান।