உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »Space Hotel : আৰু ৩ বছৰ অপেক্ষা কৰক, তাৰ পিছত মানুহে পোনপটীয়াকৈ মহাকাশত ছুটী উপভোগ কৰিবলৈ যাব! চাওক স্পেচ হোটেলৰ ফটো

    Space Hotel : আৰু ৩ বছৰ অপেক্ষা কৰক, তাৰ পিছত মানুহে পোনপটীয়াকৈ মহাকাশত ছুটী উপভোগ কৰিবলৈ যাব! চাওক স্পেচ হোটেলৰ ফটো

    Space Hotel by 2025 :আগতে এইবোৰ আছিল কল্পকাহিনী, য'ত মানুহে মহাকাশত ফুৰিবলৈ যাব পাৰে। কিন্তু আমেৰিকান কোম্পানীয়ে মহাকাশত হোটেল খোলাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। মানুহে ২০২৫ চনৰ ভিতৰত মহাকাশৰ এখন হোটেলত ছুটী উপভোগ কৰিব পাৰিব।

    • |