உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »Russia-Ukrain War: ইউক্ৰেইনে নিজেই ভাঙি দিলে ৰাছিয়াৰে মিত্ৰতাৰ ৪৫ বছৰীয়া ঐতিহাসিক স্মাৰক, কোন দিশে যুদ্ধৰ গতি?

    Russia-Ukrain War: ইউক্ৰেইনে নিজেই ভাঙি দিলে ৰাছিয়াৰে মিত্ৰতাৰ ৪৫ বছৰীয়া ঐতিহাসিক স্মাৰক, কোন দিশে যুদ্ধৰ গতি?

    Russia-Ukrain War: ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ দুমাহৰো বেছি হ'ল। এই যুদ্ধই দুয়োখন দেশৰ মাজত ইমান দীঘলীয়া দূৰত্বৰ সৃষ্টি কৰিছে যে ইউক্ৰেইনৰ নাগৰিকসকলে এতিয়া ৰাছিয়াৰ সৈতে সম্পৰ্কিত ঐতিহাসিক চিহ্নবোৰ লগত ৰাখিব নিবিচাৰে। ইয়াৰ বাবে ৰাজধানী কিয়েভত ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত বন্ধুত্বৰ প্ৰতীক ছোভিয়েট স্মাৰকটো ধ্বংস কৰা হয়। (All Photo- AP)

    • |