Home » photogallery » world »১০ আগষ্টৰ ভিতৰত ৰাছিয়াৰ কোৰোণা ভাইৰাছৰ ভেকচিনৰ অনুমোদন!

১০ আগষ্টৰ ভিতৰত ৰাছিয়াৰ কোৰোণা ভাইৰাছৰ ভেকচিনৰ অনুমোদন!

বিশ্বৰ বজাৰত প্ৰথম কোৰোণা ভেকচিন হিচাপে অনুমোদিত হ’ব পাৰে এই ভেকচিনবিধ।

শেহতীয়া বাতৰি