உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »Icc Test Rankings: বিৰাট কোহলীৰ অৱস্থা বিৰাট শোচনীয় ! কোহলিক অতিক্ৰম কৰি ৰোহিত শৰ্মাৰ চমক

    Icc Test Rankings: বিৰাট কোহলীৰ অৱস্থা বিৰাট শোচনীয় ! কোহলিক অতিক্ৰম কৰি ৰোহিত শৰ্মাৰ চমক

    Icc Test Rankings : বিৰাটৰ কোহলীৰ এতিয়া বেয়া সময় চলি আছে। হিটমেনজনে টেষ্ট ক্ৰিকেটত ভাৰতীয় অধিনায়কক অতিক্ৰম কৰিছিল।