Home » photogallery » world »দেখাত অতি সাধাৰণ, এইগৰাকী নাৰীৰ সম্পত্তিৰ ভাণ্ডাৰ ব্ৰিটেইনৰ ৰাণীতকৈও ওপৰত

দেখাত অতি সাধাৰণ, এইগৰাকী নাৰীৰ সম্পত্তিৰ ভাণ্ডাৰ ব্ৰিটেইনৰ ৰাণীতকৈও ওপৰত

স্বামী ভাৰতীয় বংশোদ্ভৱ ব্ৰিটিছ ৰাজনীতিবিদ ঋষি শৌনকে জনাইছে, তেওঁৰ ধাৰণা নাই তেওঁৰ পত্নীৰ কিমান সম্পত্তি আছে। আৰু পত্নীৰ পৰিয়াল সূত্ৰে সম্পত্তি ব্ৰিটেইনৰ ৰাণীতকৈও বেছি হোৱাত বিপাঙত ঋষি শৌনক।