உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »বৰ্ণ বৈষম্যৰ বিৰুদ্ধে জ্বলিছে পৰ্টলেণ্ড! মাস্ক পিন্ধি বেলে নৃত্য আৰু যোগাসন কৰি উলংগ প্ৰতিবাদ এগৰাকী যুৱতীৰ

    বৰ্ণ বৈষম্যৰ বিৰুদ্ধে জ্বলিছে পৰ্টলেণ্ড! মাস্ক পিন্ধি বেলে নৃত্য আৰু যোগাসন কৰি উলংগ প্ৰতিবাদ এগৰাকী যুৱতীৰ

    বৰ্ণ বৈষম্যৰ চিকাৰ। হত্যা কৰা হ’ল জৰ্জ ফ্লয়ডক। তাৰ পিছৰে পৰা বৰ্ণ বৈষম্যৰ বিৰুদ্ধে জ্বলিছে পৰ্টলেণ্ড।