உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »Photo: ৮০০ বছৰ ধৰি শুই আছিল এই আগ্নেয়গিৰি, উদ্গীৰণৰ পিছত দেখা গৈছিল আচৰিত দৃশ্য

    Photo: ৮০০ বছৰ ধৰি শুই আছিল এই আগ্নেয়গিৰি, উদ্গীৰণৰ পিছত দেখা গৈছিল আচৰিত দৃশ্য

    Fagradalsfjall Volcano: আগ্নেয়গিৰিটো উধ্গীৰণৰ পিছত ইয়াৰ লাভা জুইৰ নদীৰ দৰে বৈ আহিছিল। ইয়াৰ ভিডিঅ' আৰু ফটো সমগ্ৰ বিশ্বতে ভাইৰেল হৈ পৰিছিল।

    • |