உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »তৃতীয় পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষণত কোৰোণাৰ ভেকচিনে ৯০ শতাংশ কাম কৰিছে, ক’লে Pfizer, BioNTech-এ!

    তৃতীয় পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষণত কোৰোণাৰ ভেকচিনে ৯০ শতাংশ কাম কৰিছে, ক’লে Pfizer, BioNTech-এ!

    সেইদৰে ২০২১ৰ ভিতৰত ১৩০ কোটি কোৰোণাৰ ভেকচিন প্ৰস্তুতৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে সংস্থাই