உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »Viral Photo| কি আছে এই ছোৱালীজনীৰ ফটোত? ফটোগ্ৰাফাৰে জিকিছে ৩ কোটি টকাৰ পুৰস্কাৰ!

    Viral Photo| কি আছে এই ছোৱালীজনীৰ ফটোত? ফটোগ্ৰাফাৰে জিকিছে ৩ কোটি টকাৰ পুৰস্কাৰ!

    Viral Photo of a Omani Girl: বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ ফটোগ্ৰাফীৰ বাবে প্ৰতি বছৰে এই পুৰস্কাৰ দিয়া হয়। ২০১১ চনত ডুবাইৰ ক্ৰাউন প্ৰিন্স শ্বেখ হামদান বিন ৰছিদ বিন মোহম্মদ আল মাকতুমৰ তত্বাৱধানত এই পুৰস্কাৰ প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল।