உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »কইনাৰ সাজত নোবেল বঁটা প্ৰাপক মালালা ইউছুফজাই, স্বামী পাকিস্তান ক্ৰিকেটৰে সম্পৰ্কিত

    কইনাৰ সাজত নোবেল বঁটা প্ৰাপক মালালা ইউছুফজাই, স্বামী পাকিস্তান ক্ৰিকেটৰে সম্পৰ্কিত

    মালালা ইউছুফজাইৰ স্বামী আছাৰ মালিক পাকিস্তান চুপাৰ লীগৰ সৈতে জড়িত আছিল। তেওঁ বৰ্তমান পাকিস্তান ক্ৰিকেট ব'ৰ্ডৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে কাম কৰি আছে।