Home » photogallery » world »NASAৰ বিজ্ঞানীসকলে চন্দ্ৰৰ পৰা অনা মাটিত উদ্ভিদৰ খেতি কৰিছে, এতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত কি হ'ব ?

NASAৰ বিজ্ঞানীসকলে চন্দ্ৰৰ পৰা অনা মাটিত উদ্ভিদৰ খেতি কৰিছে, এতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত কি হ'ব ?

বিজ্ঞানজগতৰ বাবে, চন্দ্ৰত জীৱনৰ সম্ভাৱনা সদায় আকৰ্ষণীয় হৈ আহিছে। সকলো দেশৰ বিজ্ঞানীসকলে চন্দ্ৰত জীৱন সম্ভৱ নে নহয় তাৰ ওপৰত গৱেষণা কৰি আছে। ইফালে, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মহাকাশ সংস্থা নাছাই চন্দ্ৰৰ ধূলিত উদ্ভিদ ৰোপণৰ কাম কৰিছে। এই ধুলিবোৰ শেহতীয়াকৈ নাছাৰ এপোলো মহাকাশচাৰীসকলে তেওঁলোকৰ সৈতে আনিছিল। (সকলো ফটো-AP)

শেহতীয়া বাতৰি