உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »Panoramic Webcam: ৬,৫০০ ফুট উচ্চতাত পাহাৰত লাগি আছিল Webcam, ভাইৰেল হ'ল পৰ্যটকৰ ৰোমাঞ্চৰ মুহূৰ্তৰ ফটো, কেনেকৈ ?

    Panoramic Webcam: ৬,৫০০ ফুট উচ্চতাত পাহাৰত লাগি আছিল Webcam, ভাইৰেল হ'ল পৰ্যটকৰ ৰোমাঞ্চৰ মুহূৰ্তৰ ফটো, কেনেকৈ ?

    ঘটনাটো অষ্ট্ৰিয়াৰ পশ্চিমতম আৰু সৰ্বোচ্চ পৰ্বতমালা মাউণ্ট নাকত সংঘটিত হৈছিল। তেওঁলোক এই পৰ্বতবোৰৰ ৱেবকেমৰ বিষয়ে অৱগত নাছিল। ৱেবকেমে এটা চমু ব্যৱধানত দম্পতীহালৰ অন্তৰংগ ফটো তুলিছিল। কেইদিনমানৰ পিছত, ছবিবোৰ ভাইৰেল হ'বলৈ ধৰিলে।