உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »কেৰোলিনা বিলাভস্কাই জিকিলে Miss World 2021ৰ মুকুট, জানক কিমান স্থানত থাকিল 'মিছ ইণ্ডিয়া' মানছা ?

    কেৰোলিনা বিলাভস্কাই জিকিলে Miss World 2021ৰ মুকুট, জানক কিমান স্থানত থাকিল 'মিছ ইণ্ডিয়া' মানছা ?

    মিছ পোলেণ্ড কেৰোলিনা বিলস্কাই (Miss Poland Karolina Bielawska) মিছ ৱৰ্ল্ড ২০২১ (Miss World 2021) ৰ খিতাপ জিকিছে। তেওঁ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ শ্ৰী চাইনি আৰু কোটে ডি'আইভ'ৰৰ অলিভিয়া য়েছক পৰাস্ত কৰিছে। মিছ ইণ্ডিয়া ২০২০ (Miss India) ৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা মানসা বাৰাণসীয়ে মিছ ৱৰ্ল্ড প্ৰতিযোগিতাত ১৩ তম স্থান লাভ কৰিছে।