உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »Ocean in Mars: মঙল গ্ৰহতো আছিল মহাসাগৰ, কিন্তু কিদৰে মহাসাগৰ বিলুপ্তি ঘটিছিল বিজ্ঞানীৰ প্ৰাথমিক অনুসন্ধান

    Ocean in Mars: মঙল গ্ৰহতো আছিল মহাসাগৰ, কিন্তু কিদৰে মহাসাগৰ বিলুপ্তি ঘটিছিল বিজ্ঞানীৰ প্ৰাথমিক অনুসন্ধান

    মঙ্গল গ্ৰহত এসময়ত মহাসাগৰ আছিল, কিন্তু ইয়াৰ চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰৰ সৈতে সেয়া নাইকিয়া হৈ গৈছিল। নতুন অধ্যয়নত গৱেষকসকলে চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰখন নাইকিয়া হোৱাৰ কাৰণ বিচাৰি উলিয়াবলৈ মঙ্গল গ্ৰহৰ কেন্দ্ৰৰ দৰে পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰি ইয়াৰ কাৰণ লক্ষ্য কৰিছিল। তেওঁলোকে বিচাৰি উলিয়াইছিল যে কেন্দ্ৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰ কেনেকৈ নাইকিয়া হৈছিল।