உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »India-Pakistan T20 Match: ধোনীৰ বাবে পালে ডুবাই, ধোনীভক্ত বছিৰ চাচাই আজি কাক সমর্থন জনাব– ভাৰত নে পাকিস্তানক?

    India-Pakistan T20 Match: ধোনীৰ বাবে পালে ডুবাই, ধোনীভক্ত বছিৰ চাচাই আজি কাক সমর্থন জনাব– ভাৰত নে পাকিস্তানক?

    Bashir Chacha: বছিৰ চাচাক প্ৰায়ে ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰসকলৰ সৈতে দেখা যায়, তেওঁ আজি কাৰ সমৰ্থক!