உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »Schools in China: চীন দেশৰ স্কুলীয়া শিক্ষা কেনেকুৱা হয়, চীনৰ বিখ্যাত ৯ ঘণ্টীয়া দীঘল পৰীক্ষাটো কি

    Schools in China: চীন দেশৰ স্কুলীয়া শিক্ষা কেনেকুৱা হয়, চীনৰ বিখ্যাত ৯ ঘণ্টীয়া দীঘল পৰীক্ষাটো কি

    চীনত প্ৰাৰম্ভিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক, এইটো সকলোৱে কৰিব লাগিব, কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক পোৱাৰ পিছত অভিভাৱকসকলে তেওঁলোকৰ নিজা মাচুল আৰু বিদ্যালয়ৰ ব্যয় পৰিশোধ কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে গ্ৰাম্য চীনৰ বহুতো শিশুৱে মজলীয়া বিদ্যালয়ৰ পিছতে শিক্ষা এৰি দিয়ে। তেওঁলোকৰ এটা পৰীক্ষাও আছে যি ০৯ ঘণ্টা দীঘল। এইটো এটা বিখ্যাত পৰীক্ষা।