உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »Ahmad Massoud Afghanistan: ‘সিংহ পুত্ৰ’! লণ্ডনত পঢ়া–শুনা কৰি থাকে দুৰ্গম পাহাৰত, যাৰ কথা শুনিলে ভয় খায় তালিবানেও!

    Ahmad Massoud Afghanistan: ‘সিংহ পুত্ৰ’! লণ্ডনত পঢ়া–শুনা কৰি থাকে দুৰ্গম পাহাৰত, যাৰ কথা শুনিলে ভয় খায় তালিবানেও!

    Ahmad Massoud Afghanistan: কাবুলৰ পৰা ১০০ কিলোমিটাৰ দূৰৰ হিন্দুকুশ পাহাৰৰ কোলাত থাকে এই ‘সিংহ পুত্ৰ’। দুৰ্গম এক উপত্যকা পঞ্জশীৰ।