உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »ভূটানত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ভাৰতীয় সেনাৰ চিটা হেলিকপ্টাৰ, নিহত দুই পাইলট

    ভূটানত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ভাৰতীয় সেনাৰ চিটা হেলিকপ্টাৰ, নিহত দুই পাইলট

    নিহত পাইলট দুজনৰ এজন ভাৰতীয় সেনাৰ আৰু আনজন ভূটান সেনাৰ।