உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ভূটানত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন

    নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ভূটানত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন

    ভূমিস্খলনৰ ফলত ক্ষতিসাধন হয় বহুকেইখন বাহনৰ। বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ–দুৱাৰ বোকাময় হৈ পৰে ভূমিস্খলনৰ ফলত।