உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »Andre Russell Injury: দুটা ছিক্সাৰ কোবোৱাৰ পিছতে মূৰত গুৰুতৰ আঘাত! এতিয়া কেনে আছে ৰাছেল?

    Andre Russell Injury: দুটা ছিক্সাৰ কোবোৱাৰ পিছতে মূৰত গুৰুতৰ আঘাত! এতিয়া কেনে আছে ৰাছেল?

    ইছলামাবাদ ইউনাইটেডৰ পেছাৰ মহম্মগ মুছাৰ বাউন্সাৰ ৰাছেলৰ মূৰত লাগে। তাৰ ঠিক পূৰ্বে দুটা ছিক্সাৰ কোৱাইছিল ৰাছেলে।