உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »বেলকনিৰ ৰেলিঙত ওলমি কৰি আছিল যোগাভ্যাস, হঠাৎ ৮০ফুট তলত সৰি পৰিল যুৱতী

    বেলকনিৰ ৰেলিঙত ওলমি কৰি আছিল যোগাভ্যাস, হঠাৎ ৮০ফুট তলত সৰি পৰিল যুৱতী

    মেক্সিকোৰ এইগৰাকী যুৱতীৰ হাত পিচলি প্ৰায় ৮০ফুট তলত সৰি পৰাৰ পিছতে তেওঁক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়।