உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »পাকিস্তানতো হিন্দুসকলৰ আছে প্ৰাসাদোপম অট্টালিকা, যাৰ জাকজমতাই আপোনাক আচৰিত কৰি তুলিব

    পাকিস্তানতো হিন্দুসকলৰ আছে প্ৰাসাদোপম অট্টালিকা, যাৰ জাকজমতাই আপোনাক আচৰিত কৰি তুলিব

    যদিও বিভাজনৰ সময়ত বৃহৎ সংখ্যক হিন্দুয়ে পাকিস্তান ত্যাগ কৰিছে, তথাপিও তেওঁলোকৰ বিশাল হাৱেলিবোৰে এতিয়াও আছে আৰু সেইবোৰেই কয় যে তেওঁলোকে তাত কেনেদৰে বাস কৰিছিল। এই ঘৰবোৰত না কেৱল বিশাল স্থাপত্যৰ এক আভাস আছে, তেওঁলোকৰ সমৃদ্ধ জীৱনশৈলীৰ চিহ্নও আছে। এই হাৱেলিবোৰ এতিয়াও পাকিস্তানৰ কিছুমান ঠাই আছে আৰু এইবোৰে দেখুৱায় যে এসময়ত হিন্দুসকলে ইয়াত কিমান আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে বাস কৰিছিল।