உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »PHOTOS: হাৰিয়ানাৰ জীয়ৰীয়ে অষ্ট্ৰেলিয়াত প্ৰাকৃতিক শৰীৰ নিৰ্মাণ প্ৰতিযোগিতাত জয় কৰিলে ৩টা স্বৰ্ণ

    PHOTOS: হাৰিয়ানাৰ জীয়ৰীয়ে অষ্ট্ৰেলিয়াত প্ৰাকৃতিক শৰীৰ নিৰ্মাণ প্ৰতিযোগিতাত জয় কৰিলে ৩টা স্বৰ্ণ

    Natural Body Building Competition নীৰু চামোতাই অষ্ট্ৰেলিয়াত শেহতীয়াকৈ সমাপ্ত হোৱা প্ৰতিযোগিতাখনত কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ বলত ৩ টা সোণ আৰু ২ টা ৰূপৰ পদক জিকিছে।