உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »আশ্চৰ্যজনক! মাত্ৰ ৫০ হাজাৰ টকাতে সম্পন্ন হৈ গ'ল এখন বিয়া ! কইনাই নিজেই বনালে অতিথিৰ বাবে খানা...

    আশ্চৰ্যজনক! মাত্ৰ ৫০ হাজাৰ টকাতে সম্পন্ন হৈ গ'ল এখন বিয়া ! কইনাই নিজেই বনালে অতিথিৰ বাবে খানা...

    যিসকলে বিবাহক জীৱনৰ আটাইতকৈ ব্যয়বহুল ঘটনা কৰি তোলে তেওঁলোকৰ এক উদাহৰণ স্থাপন কৰিছে। ষ্টেচি (Staci) নামৰ কইনাগৰাকীয়ে তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ বিয়াত মাত্ৰ ৫০,০০০ টকা খৰছ কৰিছে। কইনাই নিজৰ বাবে দামী কাপোৰ লোৱা নাই বা সজ্জাৰ ওপৰত ধন এৰি দিয়া নাই। আনকি তেওঁ অতিথিৰ খাদ্য কেটাৰিং সেৱাৰ সলনি নিজৰ হাতত লৈছিল।