உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »Tennis Player Covid Positive: ২৫০ বাৰ পজিটিভ! এইগৰাকী টেনিছ প্লেয়াৰে গঢ়া কোৰোণাৰ ৰেকৰ্ডৰ বিষয়ে জানেনে?

    Tennis Player Covid Positive: ২৫০ বাৰ পজিটিভ! এইগৰাকী টেনিছ প্লেয়াৰে গঢ়া কোৰোণাৰ ৰেকৰ্ডৰ বিষয়ে জানেনে?

    ফ্ৰান্সৰ এই টেনিছ খেলুৱৈগৰাকীয়ে এতিয়া সকলোকে কোৰোণাৰ ভেকচিন লবলৈ আহ্বান জনাইছে।