உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »Cristiano Ronaldo On Holiday In Dubai: পুনৰ যমজ সন্তানৰ পিতৃ হ'ব ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰোনাল্ডো! ভাইৰেল হৈছে অন্তঃসত্ত্বা প্ৰেমিকাৰ ফটো

    Cristiano Ronaldo On Holiday In Dubai: পুনৰ যমজ সন্তানৰ পিতৃ হ'ব ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰোনাল্ডো! ভাইৰেল হৈছে অন্তঃসত্ত্বা প্ৰেমিকাৰ ফটো

    পূৰ্বে ৮ জুন ২০১৭ত তাৰকা ফুটবলাৰগৰাকী যমজ সন্তানৰ পিতৃ হয়।