உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »ৰাছিয়াত কুকুৰৰ দেহৰ বৰণ হৈ গৈছে নীলা, ভাৰতত ৪ বছৰ আগেয়ে এনে ৰূপ লৈছিল কুকুৰে, কাৰণ উদ্বেগজনক

    ৰাছিয়াত কুকুৰৰ দেহৰ বৰণ হৈ গৈছে নীলা, ভাৰতত ৪ বছৰ আগেয়ে এনে ৰূপ লৈছিল কুকুৰে, কাৰণ উদ্বেগজনক

    ৰাছিয়াৰ ৰাজধানী মস্কোৰ পৰা প্ৰায় ৩৭০ কিলোমিটাৰ দূৰৰ এখন ঠাইত এনে বহু নীলা কুকুৰৰ জাক দেখা গৈছে।

    • |