உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »প্ৰতিসপ্তাহত কাৰাখানত ২ কোটি মহ উৎপাদন কৰে চীনে, কাৰণ জানিলে চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব আপুনি

    প্ৰতিসপ্তাহত কাৰাখানত ২ কোটি মহ উৎপাদন কৰে চীনে, কাৰণ জানিলে চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব আপুনি

    চীনৰ কাৰখানাত তৈয়াৰ কৰা মহবোৰক অৰণ্য আৰু আন ঠাইত এৰি দিয়াৰ পিছত কৰে এনে কাম।