உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »Narendra Modi in Denmark : ছবিৰ দৰে ঘৰ, ঘূৰাই–ফুৰাই দেখুৱালে মোদীক! জানেনে এইগৰাকী মহিলাৰ পৰিচয়?

    Narendra Modi in Denmark : ছবিৰ দৰে ঘৰ, ঘূৰাই–ফুৰাই দেখুৱালে মোদীক! জানেনে এইগৰাকী মহিলাৰ পৰিচয়?

    সেউজীয়াৰে ভৰা বাগিচাত পায়চাৰিও কৰে দেখা যায় মোদী আৰু ফ্ৰেডাৰিকছেনক।