உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »Cristiano Ronaldo Fitness Regime: ইটালীৰ পৰা অনা হৈছে বিলাসী বাথটাব, এবাৰ গা ধোৱাৰ নামত কিমান খৰচ হয় ৰোনাল্ডোৰ জানেনে?

    Cristiano Ronaldo Fitness Regime: ইটালীৰ পৰা অনা হৈছে বিলাসী বাথটাব, এবাৰ গা ধোৱাৰ নামত কিমান খৰচ হয় ৰোনাল্ডোৰ জানেনে?

    Christiano Ronaldo Fitness Regime: ৰোনাল্ডো আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। সেই আঘাতৰ পৰা আৰোগ্য হ'বলৈ এটা বিশেষ বাথটাবত গা ধুব লাগিব ৰোনাল্ডোৱে। সেই বিশেষ বাথ টাবটো ইটালীৰ পৰা অনা হৈছে।