உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »Cristiano Ronaldo: সৰ্বকালৰ সৰ্বাধিক গ'ল স্কোৰাৰ হোৱাৰ পথত ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰোণাল্ডো। ফটোত চাওক অন্য সৰ্বাধিক গ'ল দাতাৰ তালিকা।

    Cristiano Ronaldo: সৰ্বকালৰ সৰ্বাধিক গ'ল স্কোৰাৰ হোৱাৰ পথত ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰোণাল্ডো। ফটোত চাওক অন্য সৰ্বাধিক গ'ল দাতাৰ তালিকা।

    সৰ্বাধিক গ'ল স্কোৰাৰৰ দৌৰত ইৰাণৰ আলি দাই (Ali Daei)ক স্পৰ্শ কৰিলে পৰ্তুগালৰ তাৰকা ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰোণাল্ডো Cristiano Ronaldo)ৱে। ইউৰো (Euro Cup) কাপত ফ্ৰান্স (France)ৰ বিৰুদ্ধে গ'ল কৰি তালিকাৰ শীৰ্ষত আৰোহণ ৰোণাল্ডোৰ।