உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »বিবাহৰ পূৰ্বেই দুটাকৈ সন্তানৰ পিতৃ হ’ল এইগৰাকী ক্ৰিকেটাৰ, শৰীৰত কৰি ল’লে পৰিয়ালৰ ট্যেটু

    বিবাহৰ পূৰ্বেই দুটাকৈ সন্তানৰ পিতৃ হ’ল এইগৰাকী ক্ৰিকেটাৰ, শৰীৰত কৰি ল’লে পৰিয়ালৰ ট্যেটু

    ২০১৭ চনতে বেন ষ্ট্ৰোকে বিবাহপাশত আবদ্ধ হ’ব বুলি খবৰ ওলাইছিল। কিন্তু বিশেষ কাৰণত তেওঁ নোৱাৰিলে সংসাৰ কৰিব।