உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »Effect of Long Covid: এক মাৰাত্মক প্ৰভাৱ এৰি গৈছে Coronaই, আপুনি এই ৰোগবোৰৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত নেকি ?

    Effect of Long Covid: এক মাৰাত্মক প্ৰভাৱ এৰি গৈছে Coronaই, আপুনি এই ৰোগবোৰৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত নেকি ?

    Long Covid problems: ক'ৰোনা-মুক্ত হোৱাৰ পাছতো শান্তি নাই, শৰীৰত কিছুমান ৰোগৰ চাপ, বিখ্যাত সমীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন চাওক ...