உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »PHOTO: বিশ্বত কোৰোনাৰ সংক্ৰমণে অতিক্ৰম কৰিলে ৪৯ কোটিৰ সংখ্যা, এই দেশবোৰৰ পৰিস্থিতি অতি বেয়া

    PHOTO: বিশ্বত কোৰোনাৰ সংক্ৰমণে অতিক্ৰম কৰিলে ৪৯ কোটিৰ সংখ্যা, এই দেশবোৰৰ পৰিস্থিতি অতি বেয়া

    কোৰোনা ভাইৰাছৰ ঘটনা সমগ্ৰ বিশ্বতে নিৰন্তৰ বৃদ্ধি হৈ আছে। সংক্ৰমণৰ মুঠ ঘটনাই এতিয়া ৪৯ কোটিৰ সংখ্যা অতিক্ৰম কৰিছে আৰু মৃত্যুৰ সংখ্যা ৬১ লাখ। বিশেষকৈ আমেৰিকা যুক্তৰাজ্য, ভাৰত, ব্ৰাজিল, ইণ্ডোনেছিয়াত কোৰোনাৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ অধিক।

    • |