உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » world »Coronaৰ বাবে চীনৰ ২৬ খন চহৰত লকডাউন ! ২১ কোটি লোক তেওঁলোকৰ ঘৰত বন্দী, দুমাহ ধৰি বন্ধ বিদ্যালয় ...

    Coronaৰ বাবে চীনৰ ২৬ খন চহৰত লকডাউন ! ২১ কোটি লোক তেওঁলোকৰ ঘৰত বন্দী, দুমাহ ধৰি বন্ধ বিদ্যালয় ...

    চীনে সকলো প্ৰচেষ্টাৰ পিছতো ক'ৰোনা সংক্ৰমণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে। চীনৰ ২৬ খন চহৰত লকডাউন আছে। ২১ কোটি জনসংখ্যা ঘৰত আছে। (সকলো ফটো- AP)